logo

Søk

Odd Fellow Ordenen gir kr. 50.000.- til barna på Haiti

I forbindelse med jordskjelv katastrofen på Haiti, har Storlogens Embedskollegium bevilget, fra vårt Humanitære fond, kr. 50.000.- til det arbeid som SOS-barnebyer driver på Haiti.

Klikk for større bilde
SOS-barnebyer gir langsiktig hjelp til barna på Haiti.
Foto: Benno Neeleman

Det er embedskollegiets ønske at midlene øremerkes barnas situasjon og beløpet er derfor oversendt til SOS-barnebyer i Norge, med anmodning om at midlene stilles til disposisjon for SOS-barnebyer på Haiti.

Barnebyen i Santo, 15 kilometer utenfor hovedstaden Port-au-Prince, vil bli brukt som base for nødhjelpen, som vil bestå av mat. medisiner, rent drikkevann, klær og midlertidig husly for barn og foreldre som har mistet sine hjem i jordskjelvkatastrofen.
I forbindelse med katastrofen har tilstrømningen til de 2 SOS-barnebyer som finnes der, økt kraftig og antall barn som har søkt til SOS-barnebyene er mangedoblet.

Dersom noen av våre loger eller leire skulle ønske å støtte dette arbeidet bes midlene godskrevet SOS-barnebyers konto 8380.08.73730 og merk innbetalingen ”Haiti”

Knut Borgen
Stor Sekretær

Informasjon om SOS-barnebyers arbeid på Haiti: www.sos-barnebyer.no

Klikk for større bilde
Barn som er alene får hjelp av SOS-barnebyer.
Foto: Scanpix/Ricardo Arduengo
Klikk for større bilde
SOS-barnebyer har vært på Haiti siden 1979. Nå forsterkes innsatsen. Foto: Alexander Gabriel


 


 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern