logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 109 Nidaros

             Logeåret 2019

Bror Overmester og embedsmennene 
ønsker alle brødre velkommen til våre møter i vår-terminen.

Møt så ofte du kan!
         

Med broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Thor Olsen
Overmester

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern