logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 109 Nidaros

             Logehøsten 2019

Bror Overmester og embedskollegiet ønsker alle brødre, gamle og nye, velkommen til våre møter i høst-terminen.

Møt så ofte du kan og gjør ditt for at vi skal få gode møter!   
         

Med broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Kjell Erik Schjelvaag
Overmester

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern