logo

Søk

Loge 85 De Tre Holmer

Ønsker alle ordensmedlemmer
velkommen til sine møter !
 
Med broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 
 
Jan Einar Stanger
 
OM

Loge nr. 85 De Tre Holmer
Stiftet den 26.05.1973
Neste møte:
12.09.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern