logo

Søk

Nytt fra Storlogen januar 2010

Storlogen minner om følgende i § 7 i lov for Loger , samt nummerert sirkulære nr. 26:

§7 4. avsnitt:

-
Revidert regnskap for Ordensbygninger eller lokaler skal sendes Ordenskanselliet hvert år og i god tid før generalforsamling, eller det logemøte, henholdsvis foreningsmøte, hvor regnskapet skal behandles. Avskrift av generalforsamlings- eller møteprotokoll skal straks etter møtet sendes Ordenskanselliet.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern