logo

Søk

Nye rutiner vedr. publisering av Nummererte sirkulærer

Gjennom de Nummererte Sirkulærer gir Den Norske Storloge rettledninger som i noen grad omhandler logenes og leirenes administrasjon og daglige drift, Ordenens lovverk og ritualer samt forholdet til samfunnet generelt.

Følgende informasjon er sakset fra brev til samtlige loger og leire, datert 27. januar 2010: 

- - -


" Som tidligere informert, ligger de Nummererte Sirkulærer publisert på Ordenens hjemmesider under punktet Administrativ hjelp, sammen med annet materiell fra Storlogen og Ordenskanselliet.

For å spare oss selv og samfunnet for et enormt papirforbruk og meget store kostnader til porto, vil fremtidige revideringer av Nummererte Sirkulærer kun gjøres elektronisk på Ordenens hjemmesider.

Logenes og leirenes Overmestere/Hovedmatriarker/Hovedpatriarker, Storrepresentanter og Sekretærer vil, via sin Odd Fellow e-post adresse, bli gjort oppmerksom på de revideringer som gjøres. Revideringer skal som tidligere settes inn i Ordensenhetenes Sirkulærmapper. Den Norske Storloges embedsmenn tør håpe på forståelse for denne kostnadsbesparende og rasjonelle endring."

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern