logo

Søk

Nytt fra Storlogen mai 2010

Odd Fellow Ordenen samlet, har så langt bidratt med kr. 106.000.- til SOS barnebyen i Port-au-Prince på Haiti og kr. 100.000.- til SOS barnebyen i San Vicente, i forbindelse med orkanen Ida’s herjinger før jul.

Pengene er samlet inn blant søstre og brødre rundt om i hele landet. Som det er informert om tidligere har også Den Norske Storloge bidratt med midler fra sitt Humanitære fond til de samme katastrofene.
Beløpene er overført via SOS-barnebyer i Norge for å sikre at midlene kommer fram, direkte til mottagerne.

I disse dager vurderer de medisinske styremedlemmene i våre medisinske fond de innkomne søknadene fra forskere, om økonomiske bidrag fra våre medisinske fond.
De respektive styrer har besluttet å utdele følgene beløp basert på regnskapet for 2009:

Odd Fellows Forskningfond for
Multipel sklerose-sykdommen kr. 100.000.-

Odd Fellow Medisinsk-Vitenskapelig
Forskningsfond kr. 505.000.-

Asta og Mikael Aksdals
Fond for Medisinsk-Vitenskapelig
Forskningsfond kr. 95.000.-

 

Knut Borgen
Stor Sekretær
 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern