logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 17 Dag

.

 

 

 

 

 

 

Vår 2019

 

 

Bror OM og embetskollegiet ønsker alle brødre

  hjertelig velkommen til våre møter

 

Med hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Kjell Gunnar Eik

OM

 

Torsdagstreff, kl. 11:00 - 13:00


Loge nr. 17 Dag
Stiftet den 29.05.1932
Neste møte:
21.08.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern