logo

Søk

Møte i den Europeiske Storloge

Det 4. Annual Conference i The Grand Lodge of Europe IOOF, (GLE), ble avholdt i Stockholm i dagene 28. og 29. mai 2010

Klikk for større bilde

Møtet ble holdt i Ordenshuset i Stockholm. Det var hele 40 Storembedsmenn fra Norge som fikk tildelt Den Europeiske Storloge Grad, Visdommens Grad.

På møtet ble det også fremlagt resultatet av en undersøkelse i Odd Fellow Ordenes jurisdiksjoner i Europa

Den viste blant annet at alle land unntagen Nederland/Belgia har antrekksbestemmelser for logeantrekk, og GLE vil arbeide for at alle land skal ha et minimum av regler for hvordan man skal være antrukket på loge-/leirmøtene. Dette gjør at Europa vil opprettholde stilen, likheten og høytidligheten .

Den samme undersøkelsen viste at gradene i jurisdiksjonene er ganske like, men at det varierer noe i tiden mellom de forskjellige gradene.

Ordenen ekspanderer i Europa og ved utgangen av 2009 var det 38317 søstre og 58299 brødre, til sammen 96616. Den største økningen har vært i Norden mens de mellom Europeiske jurisdiksjoner har hatt en nedgang i sitt medlemstall.

GLE ledes av Europeisk Stor Sire Harald Thoen.

Morten Buan
Deputert Stor Sire

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern