logo

Søk

Det 22. ordinære Storlogemøte i den Uavhengige Norske Storloge av Odd Fellow Ordenen I.O.O.F

ble i år arrangert på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen, 11. - 13. juni 2010. Søndag den 13. ble det nye embedskollegiet for perioden 2010 - 2014 installert.

Klikk for større bilde

Dag 3:
Søndag 13. juni ble avslutning for det 22. ordinære Storlogemøte, med utdeling av Odd Fellow Ordenes Erkjentlighetstegn og installasjon av det nye embedskollegiet.

Les utdrag av Stor Sires tiltredelsestale.

Dag 2:
Til det 22. ordinære Storlogemøte var det innsendt i underkant av 100 forslag som ble behandlet i lørdagens forhandlingsmøte. De fleste forslag gikk på små endringer i lovverket, men mange av forslagene var like og ble slått sammen for felles behandling. Noen forslag ble forkastet på formelt grunnlag.

Bruk av Internet og Ordenens hjemmesier er et viktig punkt. Det jobbes kontinuerlig med en videre utvikling, og ønsket er at embedsmenn og DSS aktivt bruker nettsidene. Viktig også at de passordbelagte sidene blir brukt.

Det jobbes nå med å lage et "ekstranett" med egen side for DSS der det blir lagt ut informasjon og annet aktuelt stoff.

Filmen om Odd Fellow barnebyen i San Vicente i El Salvador ble vist, og denne ligger nå ute på Odd Fellows nettsider

Klikk for større bilde
Forhandlingene ble ført i en fin tone og med en sikker ledelse

Det var en innholdsrik dag på Storlogemøtet, noe som også kom fram i takketalene fra de utenlandske gjestene. Alle takket for at de hadde fått delta på Storlogemøte i Norge. Det har for alle vært et interessant og lærerikt møte, og det var hilsener med fra søstre og brødre i Finland, Sverige, Danmark, Island og USA.

Forhandlingene ble ført i en fin tone og med en sikker ledelse.
Se noen bilder.

Som avslutning på dag 2 på det 22. ordinære Storlogemøte var det 2. gangs nominasjon og valg.

Følgende ble valgt til Storlogens embedsmenn for perioden 2010 - 2014:
Stor Sire Morten Buan
Bror Dep. Stor Sire Per-Arne Vidnes
Bror Stor Sekretær Steinar Jansen
Bror Stor Skattmester Thor Gunnar Eliassen
Søster Dep. Stor Sire Tove Aalborg
Søster Stor Sekretær Svanhild Sandem
Søster Stor Skattmester Svanhild Ljosland

Installasjon vil skje på avslutningsmøtet i morgen søndag.

Etter dagens forhandlinger var det gallamiddag med taler, gaveoverrekkelser og kunstneriske innslag.
Se noen bilder fra gallamiddagen.
Se videoklipp fra kunstnerisk innslag 01.
Se videoklipp fra kunstnerisk innslag 02.

Dag 1:
Møtet ble rituelt åpnet fredag 11. juni kl. 14:00. 

Kikk for større bilde
Logesal for rituell åpning

Tilstede var Den Norske Storloges valgte og utnevnte embedsmenn, den Norske Storloges Eks Stor Sirer og Eks Rådspresidenter, Storrepresentanter i loger og leire og aktuelle nevnder, spesielt inviterte og utenlandske gjester.

Stor Sire Harald Thoen åpnet møtet ved å ønske alle brødre og søstre fra hele landet, og gjester fra alle nordiske land og USA velkommen. I sin åpningstale sa br. Stor Sire blandt annet at vår Orden har et verdibasert grunnsyn, både i opplæringsøyemed, rent administrativt og organisatorisk.

 - Odd Fellow Ordenen er og bør på mange måter være annerledes enn det daglige liv. Vi skal ikke se bort i fra at mange søker seg til vår orden nettopp fordi de ønsker å oppleve noe annerledes, men likevel noe som oppfattes som grunnleggende i et menneskes utvikling. Da er det viktig at Ordenens grunnleggende plattform presenteres på en riktig og god måte. 

Klikk for større bilde
Deltagere på Storlogemøtet 2010

Forhandlingsmøtet startet ved at br. Stor Sire leste en hilsen Storlogemøtet fra HM Kong Harald, som ønsket Odd Fellow Ordenen lykke til med arrangementet.

Langtidsplanen for de neste 4 årene ble gjennomgått. Ekspansjon innen Ordenen er viktig og målet er at 1% av Norges befolkning skal tilhøre Odd Fellow Ordenen.

Kvaliteten og kunnskapen skal økes blant medlemmene og logenes indre liv skal styrkes. Synliggjøring av Ordenen ute i samfunnet er viktig.

Langtidsplanen for 2010 - 2014 ble vedtatt.

Det ble videre vedtatt at Ordenen skal gå inn for en ny landssak i løpet av de neste 4 årene.

Det er kommet inn nesten 30 forslag til landssak, og det ble vedtatt at Storlogens valgte embedsmenn vedtar hva denne fremtidige landssaken skal være. Landssaken skal være i tråd med Odd Fellow Ordenens budord.
 

Klikk for større bilde
Vi samles før rituell åpning
Kikk for større bilde
Det diskuteres
Klikk for større bilde
Stor Sire samtaler med Past Sovereign Grand Master Harry Lohman

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern