logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 60 Fjellbrud

          

        Logeåret 2016

Overmester og embedskollegiet ønsker alle
søstrene et godt logeår.

Med søsterlig hilsen
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

                    Britt Olsen
                         OM


Loge nr. 60 Fjellbrud
Stiftet den 27.09.1980
Neste møte:
10.05.2017

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no