logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 108 Steinvikholm

 

                       Høst 2017
Bror Overmester ønsker alle brødrene velkommen til en ny termin i Logen

Møteprogrammet for Høsten 2017 og Våren 2018 vil bli oppdatert på våre sider.
Følg med på nettsiden hva gjelder forandringer i møteprogram, da disse vil bli oppdatert fortløpende.

Husk møte 11/9 der vi har innsettelse av nye embedsmenn.
               
                  Med broderlig hilsen i
        Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

                        Odd Skjei
                             OM


Loge nr. 108 Steinvikholm
Stiftet den 12.11.1983
Neste møte:
11.09.2017

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no