logo

Søk

Velkommen til
Odd Fellowleir nr. 2 Varde

Hovedpatriark og embedskollegiet
ønsker alle patriarker et flott leirår.
Med patriarkalsk hilsen i

Tro, Håp og Barmhjertighet

Lars Egil Borsheim
HP

 

 

  Følgende loger er tilsluttet leir nr. 2 Varde (lenket):
5 Vesterlen, 9 Ekestubben mdgs., 31 Erling Skjalgsson,
116 Utstein, 134 Godthaab, 140 Sverd i Fjell, 150 Gand.


Leir nr. 2 Varde
Stiftet den 26.10.1952
Neste møte:
10.09.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern