logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 99 Petrus Beyer

Petrus Beyer

             Logeåret 2018/2019
     Overmester og Embedskollegiet
              ønsker et godt logeår.
    
              Med broderlig hilsen i
    Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

                       Jan Erik Karlsen
                             OM

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern