logo

Søk

Velkommen til Loge nr. 121 Yggdrasil

 

Våren 2019

Bror Overmester og embedskollegiet önskar alle brödre velkommen til Vårens program!

For å ta del i dette må brödrene möte så ofte dere kan.

Embedskollegiets fremste uppgift er å skape samhold og vennskap i Logen.
Dette gjöres ved at innholdet på Loge mötene er innholdsrikt og engasjerende.
Slik at brödrene ikke kan unnväre og möte.

 

Med broderlig hilsen i 

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Stefan Sjöberg
OM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                        


Loge nr. 121 Yggdrasil
Stiftet den 27.10.1990
Neste møte:
Ingen møter funnet.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern