logo

Søk

Velkommen til Loge nr. 121 Yggdrasil

Våren 2018

Overmester och embetskollegiet ser fram till att möta brödre och gäster til ett innehållsrikt vårprogram 

Vi önskar ett gott uppmöte för att styrka Logens arbete och ge brödrene en större glädje och en ökt egenutveckling.

Dette kan vi uppnå med att ge mötena ett intressanta og djupare innehåll, inte bara när vi har gradspasseringar. Vi kommer arbeta för att brödrerna far hem med känslan om att, Detta var ett gott logmöte och jag glädjer mej till nästa möte

Med broderlig hälsning

i .V. K og S   

 

OM

Stefan Sjöberg

 

 

 

 

 

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no