logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 121 Yggdrasil

Logeåret 2017

Jeg ønsker brødre og embedsmenn et godt losjeår!

Vi har mye å glede oss over både i logesal og på ettermøtene i kommende termin.

Godt fremmøte styrker samholdet og trivselen i Logen.

 

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

Stein Nerdal

Overmester

 

 

 

 

 


Loge nr. 121 Yggdrasil
Stiftet den 27.10.1990
Neste møte:
02.05.2017

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no