logo

Søk

Velkommen til Loge nr. 121 Yggdrasil

 

Hösten 2018

Embedskollegiet önskar samtliga brödrer välkommna till höstens möten.

Minns, att alla fyller en funktion i logens drift.

Med broderlig hälsning i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

Stefan Sjöberg

OM

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern