logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 2 Eidsvold

 

 

 

Kollegiet ønsker vel møtt til denne terminens møter.

Møt så ofte du kan!

 

Med hilsen i Vennskap,Kjærlighet og Sannhet

                      Bjørn Eng 
                           OM


Loge nr. 2 Eidsvold
Stiftet den 15.11.1913
Neste møte:
03.05.2017

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no