logo

Søk

Velkommen til
Odd Fellow leir nr 25 Glomma

Leir Nr. 25 Glomma har sine møter i Ordenshusene på Kongsvinger og Strømmen 3. onsdag i måneden i perioden September - Mai.

   Leiråret 2018

Hovedpatriark og embedskollegiet
ønsker alle patriarker hjertelig 
velkommen til våre leirslagninger.

Med patriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

 

Sjur Bakken
HP

 

Følgende loger er tilhørende leir nr. 25 Glomma:

Loge nr. 67 Castrum, loge nr. 92 Romerike, loge nr. 122 Gyldenborg,
loge nr. 146 Raumar, loge nr. 153 Olavskilden og loge nr. 156 Kongsleden

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no