logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 28 Margret Skulesdatter

Møte første og tredje tirsdag i måneden kl.19:00. Alle møtene åpner i Troskapsgraden. Formiddagstreff kl.11:00 - 13:00 hver 3. mandag i måneden

              Logeåret

Overmester og embedskollegiet
ønsker alle søstre et godt logeår.

         Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

            Mona Granås
                       OM                     

 

Vår loge har tatt navnet Margret Skulesdatter 
og bilde av henne finnes i vårt emblem.
Hun var dronning i Norge og hennes liv var fylt av offervilje, 
kjærlighet og plikt. Hun var alt det vi forbinder
med en god Rebekkasøster.


Loge nr. 28 Margret Skulesdatter
Stiftet den 04.11.1961
Neste møte:
27.08.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern