logo

Søk

Velkommen til
loge nr. 111 Storfjord

 

Ønsker embetsmenn og søstre et riktig godt nyttår. 

Vi kan se tilbake til et spennende logeår, hvor søstrene har gjort sitt for at møtene både inne i logesalen og på ettermøtene har vert innholdsrike og høgtidlege.

Minne om den årlige nyttårsfesten på Solbakken Omsorgssenter den 7. januar, kl. 15.00, og nyttårsfest i Liabygda som blir holdt på Trollstova den 13. jan. kl. 16.00.

Med søsterlig hilsen i Vennskap , Kjærlighet og Sannhet.

Anne Marit Engeseth

OM

 

 

                      


Loge nr. 111 Storfjord
Stiftet den 30.09.2000
Neste møte:
31.01.2018

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no