logo

Søk

Velkommen til Loge nr. 16 Urd

Loge nr. 16 Urd har sine møter i Odd Fellow huset i Sverresgate 9, hver 2. og 4. tirsdag i måneden. Alle møter åpnes i O-graden kl 1900.

Høsten 2019

Overmester og embedskollegiet
ønsker alle søstrene
en riktig God Sommer!

Velkommen til en god og 
fremgangsrik høsttermin

Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Sonja Dalene OM

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern