logo

Søk

Velkommen til Loge nr. 16 Urd

Loge nr. 16 Urd har sine møter i Odd Fellow huset i Sverresgate 9, hver 2. og 4. tirsdag i måneden. Alle møter åpnes i O-graden kl 1900.

 

                 Våren 2017

   Overmester og embedskollegiet
 ønsker alle søstre et Godt Nyttår! 
Velkommen til en god og 
fremgangsrik vårtermin.


           Med søsterlig hilsen i
  Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

        Wenche S. Bystrøm Haaland

                           OM

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no