logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 145 Høgenhei

 Kjære bror, vi i embedskollegiet ser frem til mange gode møter sammen med deg utover vår - terminen.

Møt så ofte du kan slik at vi i fellesskap kan utvikle logen videre.

      Med Broderlig Hilsen i
   Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

      Magnar Brekka   
OM


Loge nr. 145 Høgenhei
Stiftet den 08.11.2003
Neste møte:
09.05.2017

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no