logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 145 Høgenhei

 Kjære bror, vi i embedskollegiet ønsker deg og din familie en god sommer.

​Lad oppp "batterierne" til høstens mange viktige møter med blant annet embedsmannsinstalasjon og nye embedsmenn samt mange andre viktige møter.

God sommer til alle.

      Med Broderlig Hilsen i
   Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

      Magnar Brekka   
OM


Loge nr. 145 Høgenhei
Stiftet den 08.11.2003
Neste møte:
12.09.2017

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no