logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 64 Olaf Hallan

64
 

 

Logens brødre og alle våre venner ønskes velkommen til

Odd Fellowhuset
3. Strøm Terasse 8
3003 Drammen
 

  Med broderlig hilsen
i vennskap, kjærlighet og sannhet
   
 

Overmester og embedskollegiet 2015 - 2017

                                 
 

 

 

               


            


         

 

 

 

 

 

 

 

 


Loge nr. 64 Olaf Hallan
Stiftet den 10.05.1960
Neste møte:
18.01.2018

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no