logo

Søk

Velkommen til Loge nr. 18 Varna

Loge nr. 18 Varna har sine møter i logehuset i Dronningens gt. 27, 2. og 4. torsdag i måneden unntatt perioden juni - august.

Våren 2017

Embedskollegiet er nå inne i sitt siste semester. Mye arbeid er gjort, men nye utfordringer står allikevel for døren.

Odd Fellow Ordenen har ikke bare fokus på selvutvikling, men også på å hjelpe andre. Vårt utadrettede arbeid er en viktig del av vår virksomhet. Nå har vi som mål å finansiere en ny en ny redningsskøyte – Odd Fellow III Det er meningen at båten skal overleveres i 2019 da ordenen fyller 200 år. For å få til dette må vi som minimum samle inn kr. 1000,- pr medlem. Vi har valgt å invitere brødrene til et håndslag på 250 kr pr semester i år og neste år. Vi vil også prøve å få til felles arrangement med de to andre Odd Fellow logene i Moss. Det er satt en arbeidsgruppe med to fra hver loge som skal jobbe med prosjektet "Konsert i Moss Kirke".

Det er alltid viktig med rekrutering i logen. Jeg håper derfor at dere i løpet av året snakker med venner og kjente om hva logen er og jobber med. Det er mye som skjer så rekrutteringen må starte tidlig for å få med kandidater på årets venneaften.

Vi har kontakt med våre vennskapsloger og andre utenlandske loger. I våres skal vi igjen besøke vår venner i Stockholm o g det blir gjensyn med vår vennskapsloge Horsia på høsten terminen.

Oppmøtet i logen kan alltid bli bedre. Vi i embedskollegiet har stor respekt for at andre ting også krever brødrenes tid, men håper allikevel at dere strekker dere litt lengre og møter så ofte dere kan.

Med dette ønsker jeg alle brødrene og deres kjære en god tid framover mot lysere og varmer dager.

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Arne Palm
Overmester

 

Nyheter:

Siste Nyhetsbrev

Siste nummer av VarnaPosten

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no