logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 115 Kesia

Kesia

                 Velkommen til losjeåret 2018

 Vi ønsker alle våre søstre et godt losjeår.

Vi ser frem til gode møter både i losjesalen og på ettermøtene.

Møt så ofte du kan.

         Med søsterlig hilsen i
 Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

             
                           Embetskollegiet

           


Loge nr. 115 Kesia
Stiftet den 28.09.2002
Neste møte:
25.01.2018

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no