Julemøte 2009

Tur til Ørebro

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Innvielse

 På Loge Vikens møte 29.9.2009 var det innvielse av vår nye bror Lars Christian (Lasse) Hansen. Vi ønsker han velkommen i Logen og Ordenen. Foruten å være salgsjef i Avancia på Skedsmo er han også køllemaker (golf) med egen hjemmeside.

http://golftek.no/

Embedsinstallasjon

Tirsdag 1. 9.2009 var Loge Vikens første møte i høstsesjonen, og viet til installasjon av nye embedsmenn. Installasjonen ble foretatt av fung.DSS Kenneth Fredriksen og hans Storembedsmenn. Listen over nye embedsmenn finner du her.

 

Sommermøte i operaen

Sommermøtet 2009 fredag 22.mai ble holdt som en omvisning i Operaen. Du kan se flere bilder her

 

Valg på Kollegie 2009-2011

På losjemøtet 19.mai var det 2.gangs nominasjon og valg. De nominerte var OM - Rolf Akeren , UM - Finn Simonsen, Sekretær - Terje Jacobsen , Skattmester - Cato Knudsen og Kasserer - Knut Karlsen. Resultat av valget ble som følger;

OM - Rolf Akeren

UM - Finn Simonsen

Sekretær - Omvalg til høsten (nåværende sekretær fungerer frem til valg)

Skattmester - Cato Knudsen

Kasserer - Knut Karlsen

Omtale og bilder her

 3.Grad

 

 Arne Krogh og Sverre Pedersen gjennomførte sin gradspassering - til den Høye  Sannhets Grad 31.mars 2009.