logo

Søk

Velkommen til loge
nr. 121 Rose

Logeperiode 2015-2017

Overmester og embedskollegiet
ønsker alle søstre en godt logeliv
Med søsterlig hilsen
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Tove Lyngved
OM


Loge nr. 121 Rose
Stiftet den 01.04.2005
Neste møte:
30.08.2017

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no