logo

Søk

Velkommen til loge
nr. 121 Rose

Logeperiode 2017-2019

Overmester og embedskollegiet
ønsker alle søstre et godt logeliv
Med søsterlig hilsen
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Trine G. Solli
OM


Loge nr. 121 Rose
Stiftet den 01.04.2005
Neste møte:
28.08.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern