logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 103 Lister

Loge nr. 103 Lister har sine møter på Sjømannshjemmet i Farsund annenhver tirsdag i månedene sept-mai. Alle brødre som ønsker å komme til våre møter er hjertelig velkommen. Alle møter åpner i O grad.

                                                                                                       

 Logeperioden 2017 - 2019

Kjære brødre

  Overmester og embedskollegiet ønsker
  alle brødre velkommen til en ny logeperiode med de nye Embedsmenn som ble installert høsten 2017. Vi vil håpe at alle medlemmene støtter opp om Logen og møter flittig opp på våre møter. Dette er viktig for våre nye brødre, slik at de får erfare at de er kommet til en "levende" og funksjonell loge som evner å ivaret deres trivsel. På denne måten vil en også vise at en setter pris på det arbeidet Embedsmennene gjør for å skape trivsel for alle.

       Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

       Steinar Osmundsen sr.
       OM


Loge nr. 103 Lister
Stiftet den 12.04.1980
Neste møte:
03.09.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern