logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 73 Namsen

Kaffe i salongen i logelokalene hver onsdag fra kl. 12 til ca. 13.30. Alle brødre er velkommen!

 

 

 

 

Velkommen til logeåret 2018/2019

Overmester og embedskollegiet

ønsker alle brødre et godt logeår.          

Møt så ofte du kan!

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Geir Morten Valseth
OM


Loge nr. 73 Namsen
Stiftet den 26.03.1966
Neste møte:
26.08.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern