logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 73 Namsen

Kaffe i salongen i logelokalene hver onsdag fra kl. 12 til ca. 13.30. Alle brødre er velkommen!

 

 

 

 

Velkommen til logemøtene høsten 2017

Overmester og embedskollegiet

ønsker alle brødre et godt logeår.          

Møt så ofte du kan!

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Geir Morten Valseth
OM


Loge nr. 73 Namsen
Stiftet den 26.03.1966
Neste møte:
22.01.2018

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no