logo

Søk

Velkommen til
Loge 59 Herman Anker

Loge nr. 59 Herman Anker har sine møter i vårt nye logehus i Ajerhagen 94, Hamar, annenhver tirsdag i månedene sept-mai. Alle brødre som ønsker å komme til våre møter er hjertelig velkomne. Alle møter åpner i O grad.

Stig Harry Jakobsen

OM

 

 

 

Overmester og Embedskollegiet i Loge 59 Herman Anker ønsker

alle egne brødre og gjester velkommen til vår møter.

Jeg håper flest mulig av brødrene setter av tid til våre møter også denne termin.

Møt så ofte dere kan!

Det styrker samholdet og aktiviteten i logen.

 

Med broderlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Stig Harry  Jakobsen
OM

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern