logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 146 Raumar

                Logeåret 2018

     Overmester og embedskollegiet
 ønsker alle brødre en en god høsttermin. 
             Med broderlig hilsen i
       Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

              Vidar Stokvik

               OM

 

 

 


Loge nr. 146 Raumar
Stiftet den 12.12.2003
Neste møte:
15.12.2018

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern