logo

Søk

Velkommen til
Odd Fellowleir nr. 23 Smaalenene

                 

     Leiråret 2017

   Hovedpatriark og embedskollegiet
   ønsker alle patriarker et flott leirår.
            Med patriarkalsk hilsen i
         Tro, Håp og Barmhjertighet

                  Åge Wikstøl
                           HP

              

 

 

 

           


Leir nr. 23 Smaalenene
Stiftet den 16.03.2002
Neste møte:
05.09.2017

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no