logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 81 Gjertrud Rask

Logeåret 2016-2017

Overmester og embetskollegiet
Ønsker alle søstrene velkommen til
et godt og fremgangsrikt logeår.
Møt så ofte du kan.

Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Olaug Horstad Roaldstveit
OM


Loge nr. 81 Gjertrud Rask
Stiftet den 15.02.1986
Neste møte:
15.05.2017

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no