logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 69 Athene

              Logeåret 2017

 Overmester og embedskollegiet
 ønsker alle søstre et godt logeår.
         Med søsterlig hilsen i
 Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

               Anne Karin Henriksen
                        OM


Loge nr. 69 Athene
Stiftet den 12.05.1984
Neste møte:
03.05.2017

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no