logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 69 Athene

 

Vår loges navn Athene er hentet fra den greske mytologi. Athene var datter av Zevs og Metis. Orakelet i Delfi spådde at Athene skulle bli både vakker, intelligent og talentfull. Hun ble da også meget kunnskapsrik innen vitenskap, utdanning, kunst og håndverk. Hun delte villig av sin kunnskap, og hun var et fredens menneske. Streng, men alltid rettferdig. På grunn av sin klokskap og rettferdighet, ble hun ofte brukt i rettstvister hvor hun løste saken på fredelig vis. Athene hører sammen med byen Athen. Det sies at hun var byen Athens borggudinne. På høyden Akropolis utenfor Athen, lå tempelet Parthenon. Dette ble viet Athene, og her stod en statue av henne med en ugle på hodet. Uglen var hennes hellige symbol. På vårt emblem sees gudinnen Athene foran tempelet Parthenon.

 

Vi ønsker alle søstrene i Loge nr. 69 Athene et godt logeår.

Med søsterlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

                         Laila S. Kongestøl 

                                      OM                  

 

 

 

                 


Loge nr. 69 Athene
Stiftet den 12.05.1984
Neste møte:
21.08.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern