logo

Søk

Velkommen til
Odd Fellowleir nr. 18 Ambolten

                  Leiråret 2018

  Hovedpatriark og embedskollegiet
 ønsker alle patriarker et aktiv leirår.


            Med patriarkalsk hilsen i
         Tro, Håp og Barmhjertighet

                Einar Pedersen
                          HP


Leir nr. 18 Ambolten
Stiftet den 15.03.1986
Neste møte:
25.01.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern