logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 11 Concordia

             Logeåret 2018/2019

    Overmester og embedskollegiet
             ønsker 
alle søstrene
    velkommen til et godt logeår.


             Med søsterlig hilsen i
    Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

          Janne Kristine Johansen
                       OM

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern