logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 77 Malmfrid

                   Vår 2019

 Overmester og embedskollegiet
 ønsker alle søstre en god vår og sommer.
         Med søsterlig hilsen i
 Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

            Vivian Solheim
                        OM

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern