logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 55 Varanger

 

 

 

 

                   Logeår 2015-2017

       Overmester og embedskollegiet
                 ønsker alle brødre 
                    et godt loge år
.
               Med broderlig hilsen i
      Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

                     Ketil Jørgensen
                               OM


Loge nr. 55 Varanger
Stiftet den 07.09.1957
Neste møte:
Ingen møter funnet.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no