logo

Søk

Velkommen til Loge nr. 144 Marmor

144

Kjære brødre

 

Vi er kommet til vårterminen og siste periode for «sittende» embedsmenn. Nye embedsmenn skal utpekes og velges i løpet av vårterminen.

Vi håper på et fortsatt godt oppmøte som bidrar til å styrke samholdet og arbeidet i logen.

 

Vi ønsker flere brødre. Jeg ber hver enket bror om å se seg godt om i vennekretsen eller jobben om noen ønsker å bli med i Odd Fellow Ordenen og i vår loge. Ta kontakt med bror OM om du har spørsmål.

 

Med broderlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

OM Ken-André Johansen


OM Ken-André Johansen 


Loge nr. 144 Marmor
Stiftet den 25.10.2003
Neste møte:
06.09.2017

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no