logo

Søk

Velkommen til Loge nr. 144 Marmor

144

 

Logen har møte annenhver onsdag i perioden september til mai, i hovedsak 1. og 3. onsdag i måneden. Møtene avvikles i hovedsak på Odd Fellow huset på Fauske.

Vi er allerede godt i gang med den første terminen i denne perioden. Nye embetsmenn er på plass i alle funksjoner, og vi har alle mye nytt å lære. Målsettingen er å kunne leve opp det flotte arbeidet som våre forgjengere har gjort for logen vår, og kanskje bidra med å fornye den.

Vi skal gjøre så godt vi kan for å gjøre møtene til en møteplass der man kan senke skuldrene og der det er plass til både refleksjon, læring og debatt. Til det er vi avhengig av at medlemmene bidrar.
Vi håper på godt fremmøtte og stort engasjement.

 

Med broderlig hilsen

I vennskap, kjærlighet og sannhet

Ove Jan Brunstad

OM


Kollegiet 2017 - 2019


Loge nr. 144 Marmor
Stiftet den 25.10.2003
Neste møte:
28.08.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern