logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 13 Malm

Loge nr. 13 Malm har sine møter i Ordenshuset i Fjellveien 1, alle onsdager i "partallsuker" i månedene sept - mai. Alle møter starter i 0 grad

Bror overmester og embedskollegiet ønsker alle brødre et godt logeår.

Loge Malm har vært gjennom et spennende og travelt vårmester og starter høsten med nytt embedskollegie.

Embedskollegiet ser frem til et givende vårsemester 2017 med god deltakelse fra brødrene.

Møt så ofte du kan - det vil gi både deg og oss andre

gode impulser som er til glede og gavn for oss alle.
         

Med broderlig hilsen i
 Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

  Johnny Mobakken
Overmester


Loge nr. 13 Malm
Stiftet den 18.06.1923
Neste møte:
06.09.2017

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no