logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 136 Millennium


 

Høsten  2019

Kjære brødre


Br valgt OM og øvrige medlemmer av embedskollegiet ønsker alle brødrene vel møtt til høstens møter.

Høstterminen blir viktig for logens fremtid.

Nyvalgte embedsmenn skal virke fra høsten 2019  og  installeres 3/9 sammen med utnevnte embedsmenn (embedsinstallasjon).

Valgte og utnevnte nevnder skal starte sitt arbeid til beste for loge og dens medlemmer.
Br OM ønsker godt oppmøte og ikke minst at alle deltar på våre ettermøter.
Legg dato for logemøtene (ligger på hjemmesiden) i din kalender, så er det enklere å planlegge.
Se dere godt om i vennekretsen eller jobben om noen
ønsker å bli med i Odd Fellow Ordenen og i vår loge. Tenk også på dem du tror kan bringe vårt budskap til andre som måtte være interessert.
  

Med broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Øyvin Ringerike

Valgt Overmester

2019-2021

 

 


Loge nr. 136 Millennium
Stiftet den 08.05.2000
Neste møte:
03.09.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern