logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 136 Millennium

 

                                                           

Våren 2018

Kjære brødre.
Br OM og embetskollegiet ønsker alle brødre velkommen på våre møter i terminen.
Br OM ønsker godt oppmøte og ikke minst at alle deltar på våre ettermøter.
Legg dato for logemøter i din kalender, så er det enklere å planlegge.
Se dere også godt om i vennekretsen eller jobben om noen
ønsker å bli med i Odd Fellow Ordenen og i vår loge.
  

Med broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Øyvind Solbakken
   Overmester


Loge nr. 136 Millennium
Stiftet den 08.05.2000
Neste møte:
30.01.2018

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no