logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 136 Millennium

 

                                                             VÅREN 2017                                                                                                                 Overmester og Embedskollegiet

for 2015-2017 ønsker  brødrene vel møtt til et
spennende,  innholdsrikt og "avgjørende" vårprogram.


 

Med broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Tom Egil Wanggaard
   Overmester


Loge nr. 136 Millennium
Stiftet den 08.05.2000
Neste møte:
02.05.2017

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no