logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 136 Millennium

Våren 2019

Kjære brødre
Br OM og øvrige medlemmer av embedskollegiet ønsker alle brødrene vel møtt til vårens møter.

Vårterminen blir viktig for logens fremtid.

Nye embedsmenn som skal virke fra høsten 2019 skal velges i mai og installeres 3/9 (embedsinstallasjon).
Br OM ønsker godt oppmøte og ikke minst at alle deltar på våre ettermøter.
Legg dato for logemøtene (ligger på hjemmesiden) i din kalender, så er det enklere å planlegge.
Se dere godt om i vennekretsen eller jobben om noen
ønsker å bli med i Odd Fellow Ordenen og i vår loge. Tenk også på dem du tror kan bringe vårt budskap til andre som måtte være interessert.
  

Med broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Øyvind Solbakken
   Overmester

 

                                       

 


Loge nr. 136 Millennium
Stiftet den 08.05.2000
Neste møte:
30.04.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern