logo

Søk

Velkommen til
Odd Fellowleir nr. 10 Østerlen

                

   Høst-termin 2018 / Vår-termin 2019
                      

   Hovedpatriark og embedskollegiet
   ønsker alle patriarker et flott leirår.
            Med patriarkalsk hilsen i
         Tro, Håp og Barmhjertighet

              Nils Leif Nilsen  HP

Følgende loger er tilsluttet leir nr. 10 Østerlen:

35 Heidmork (Hamar), 37 Voluntas (Gjøvik), 59 Herman Anker (Hamar)

63 Anders Sandvig (Lillehammer), 75 Veritas (Fagernes), 99 Petrus Beyer (Gjøvik)

130 Eystir (Elverum)

 

 


Leir nr. 10 Østerlen
Stiftet den 25.04.1964
Neste møte:
14.12.2018

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern