logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 53 Vesteromd

Overmester og embedskollegiet ønsker alle våre brødre velkommen til møtene i vårterminen.

Kollegiet vil etter beste evne gjøre møtene innholdsrike og engasjerende.

Møt så ofte du kan!

Et godt frammøte styrker samholdet mellom brødrene og inspirerer oss alle i arbeidet til beste for vår Loge.

 

Med broderlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

Jermund Andorsen

Overmester

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern