logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 9 Caritas

Rebekkaloge nr 9 Caritas ble stiftet 17. september 1933. Logens navn betyr Barmhjertighet. Logen valgte som sitt motto MOT LYSET. Emblemet vårt er blått med et rødt hjerte. Fra hjertet stråler lyse, varme tanker som maner til å øve barmhjertighet. Over hjertet står den evige flamme som symboliserer det evige liv. Alt omsluttet av vårt Ordensmerke: V. K. & S. Den sosiale aktiviteten i logen har alltid vært stor og de senere år har særlig Blindesaken, Fransiskushjelpen, mindre private foreninger, Odd Fellows forskningsfond og Siriusprosjektet på Radiumhospitalet vært prioriterte områder for søstrenes støtte. Rebekkaloge nr 9 Caritas har to vennskapsloger i København. Logens søstre har stor glede av vennskapsbånd over landegrensene og gjensidige besøk står høgt på dagsorden i logene. Vi har også vårt eget internblad: ”CaritasNytt” som utkommer inntil 4 ganger årlig med reportasjer, bilder og nyttig informasjon. Logen har møter første og tredje mandag i måneden – se møteprogrammet Ta kontakt med oss for å få vite mer om Odd Fellow Ordenen og Rebekkaloge nr 9 Caritas

                   Logeåret 2017

    Overmester og embedskollegiet
    ønsker alle søstre et godt logeår.
             Med søsterlig hilsen i
   Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

             Karin Hanna Wærner
                           OM


Loge nr. 9 Caritas
Stiftet den 17.09.1933
Neste møte:
29.08.2017

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no