logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 9 Caritas

Rebekkaloge nr 9 Caritas ble stiftet 17. september 1933. Logens navn betyr Barmhjertighet. Logen valgte som sitt motto MOT LYSET. Emblemet vårt er blått med et rødt hjerte. Fra hjertet stråler lyse, varme tanker som maner til å øve barmhjertighet. Over hjertet står den evige flamme som symboliserer det evige liv. Alt omsluttet av vårt Ordensmerke: V. K. & S. Den sosiale aktiviteten i logen har alltid vært stor. De senere år har SOS Barnebyer, Redningsselskapet og Siriusprosjektet på Radiumhospitalet vært prioriterte områder . Rebekkaloge nr 9 Caritas har to vennskapsloger i København. Vennskapsbånd over landegrensene og gjensidige besøk står høyt på dagsorden i logene. Logen har møter annenhver mandag – se møteprogrammet. Kontakt oss gjerne for mer informasjon om Odd Fellow Ordenen og Rebekkaloge nr 9 Caritas.

                   Logeåret 2019

    Overmester og embedskollegiet
    ønsker alle søstre et godt logeår.
             Med søsterlig hilsen i
   Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

         Karin Elisabeth Andersen
                           OM


Loge nr. 9 Caritas
Stiftet den 17.09.1933
Neste møte:
09.09.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern