logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 105 Østhav

Vi har møte hver 2. og 4. onsdag kl 19.00 i Logehuset, Amtmannsgaten 17 

Overmester ønsker alle velkommen til vårt arbeid for 

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

Vil du vite mer om oss, ta gjerne kontakt.

 
Tor Antonsen
telefon 922 18 127
 

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no