logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 34 Liv

Vi er en aktiv loge med 122 medlemmer. Medlemmene er fra alle samfunnslag og i en spredt aldersgruppe. Vi har godt fremmøte både på våre logemøter og "symøter" . På "symøtene" har vi gjerne en foredragsholder. Om våren har vi vår årlige hyggekveld. Denne kvelden har vi underholdning, matservering og mange fine gevinster til utloddning. Overskuddet går til sosiale formål i nærmiljøet.

Liv

Høst 2018

 Overmester og embedskollegiet
 ønsker alle søstre et godt logeår.

  Med søsterlig hilsen i
 Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
 

Kari Kalvø Jenssen
OM


Loge nr. 34 Liv
Stiftet den 03.10.1964
Neste møte:
06.01.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern