logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 6 Rune

                 

               

Overmester og embedskollegiet ønsker alle hjertelig

velkommen til møter i 2018. Møt så ofte du kan,

et godt frammøte skaper godt sammhold mellom

brødrene og hjelper  embedsmennene i deres arbeid. 

                 Med broderlig hilsen

       I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

                    Per Nesje
                         OM

                   

            

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern