logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 125 Louise

Louise

Logeåret 2019

Kjære søstre!

Overmester og embedskollegiet ønsker alle søstrene 
velkommen til et godt og fremgangsrikt logeår.

​Møt så ofte dere kan. 

 

Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Ilvi Busch
OM

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern