logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 34 Fredriksten             Logeåret  2019

Bror Overmester og embedskollegiet
    ønsker alle brødre et godt logeår.
         Med broderlig hilsen i
   Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

                    Kjell Åge Berg
                            OM

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern