logo

Søk

Velkommen til Loge nr. 54 Lofotkjeden

Loge 54 Lofotkjedens segl tegnet av Eks OM Dagfinn Bakke

Logeåret 2017

Overmester og embedskollegiet
ønsker alle brødre et godt logeår!

Møt så ofte dere kan, husk

et godt fremmøte styrker samholdet mellom brødrene!

Med broderlig hilsen

i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

John Karlsen

OM

Segl Loge 54 Lofotkjeden

Loge nr. 54 Lofotkjeden
Stiftet den 08.04.1957
Neste møte:
18.01.2018

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no