logo

Søk

Velkommen til Loge nr. 54 Lofotkjeden

Loge 54 Lofotkjedens segl tegnet av Eks OM Dagfinn Bakke

Logeåret 2018 - 2019

Overmester og embedskollegiet
ønsker alle brødre et godt logeår!

Møt så ofte dere kan, husk

et godt fremmøte styrker samholdet mellom brødrene!

Med broderlig hilsen

i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

John Karlsen

OM

Segl Loge 54 Lofotkjeden

Loge nr. 54 Lofotkjeden
Stiftet den 08.04.1957
Neste møte:
05.09.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern