logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 65 Borea

Loge 65

Logen har sine møter den første og tredje onsdagen i måneden f.o.m. september t.o.m. mai, og finner sted i Logehuset i Storgata 118, Tromsø

 

Høst 2018 - Vår 2019

Gode brødre

Overmester og embedskollegium i Loge nr.65 Borea ønsker velkommen til et nytt logeår.

Vi har tatt fatt på et nytt år som vi håper og tror, kan bli et interessant,

men også et krevende år.

Embedskollegiet ønsker et godt fremmøte av brødre i logen,

men også på ettermøtene.

Legg gjerne logemøtene inn i din kalende, så blir det enklere å planlegge.

Vel møtt til et innholdsrikt og spennende logeår.

 

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Erling Orseth

Overmester

 


Loge nr. 65 Borea
Stiftet den 11.06.1960
Neste møte:
04.09.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern