logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 89 Ternen

 

             Logeåret 2019

 Overmester og embedskollegiet
        ønsker alle søstrene
             et godt logeår.
         Med søsterlig hilsen i
 Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

            Solveig Busch Svendsen
                        OM


Loge nr. 89 Ternen
Stiftet den 20.10.1990
Neste møte:
26.08.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern